Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Dilekçe ve Formlar

                                                                                                                                                                       

 1-Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi 

 9-Muafiyet ve İntibak Onay Formu

 2-Muafiyet Dilekçesi

 10-Yatay Geçiş Başvuru Dilekçesi

 3-Üst Sınıftan Ders Alma Talep Dilekçesi

 11-Yatay Geçiş için İlişik Kesme Belgesi

 4-İlave Ders Alma Talep Dilekçesi

 12-Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

 5-Ders Ekle-Sil Formu

 13-Not Durum Belgesi İsteme Dilekçesi

 6-Mezuniyet İki Ders Sınavı Talep Dilekçesi

 14-Müfredat ve Ders İçerikleri İsteme Dilekçesi

 7-Kayıt Dondurma Başvurusu

 15-Öğrenci Kimlik Talep Formu

 8-Yaz Okulu Başvurusu

 


Ekleme tarihi: 03-12-2018 13:18:42 Güncellenme tarihi: 01-07-2021 15:11:40