Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Tarihçe

Yüksekokulumuz, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu’nca rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/04/ 2010 tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.


Ekleme tarihi: 03-12-2018 13:01:14