Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Hakkımızda

             Yüksekokulumuz 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu’nca rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş olup, 4 Bölüm ve 3 ana bilim dalı şeklinde yapılandırılmıştır. Bu yapılanma içinde tüm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü I. Öğretim Programı ile Spor Yöneticiliği Bölümü I. ve II. Öğretim Programları lisans düzeylerinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci alarak eğitim öğretime devam etmektedir. 

             Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, yasalara ve insan haklarına saygılı, araştıran, sorgulayan ve yaratıcılığa önem veren dünya standartlarına uygun nitelikte spor insanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Yerel, ulusal ve uluslararası talebi karşılamak amacıyla dünya standartlarında spor insanları yetiştiren, toplumun dinamiklerine yanıt verebilen ve alanımızla ilgili bilimsel gelişmelerin odağı haline gelen bir eğitim kurumu olma yolunda amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışmaktayız.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 


Ekleme tarihi: 03-12-2018 13:00:31 Güncellenme tarihi: 16-12-2019 11:23:20