Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

İstatistik Araştırma Dergisi

İstatistik Araştırma Dergisi istatistik, ekonometri, yöneylem araştırması ve benzeri bilim
dallarında araştırmaların niteliğinin yükseltilmesi, yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi amacıyla
hazırlanan hakemli bir dergidir. Dergi, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır.


2002 yılından bu yana yayımlanan Dergiye https://journal.tuik.gov.tr/ adresinden
erişilebilmektedir. Akademisyen ve öğrenciler İstatistik Araştırma Dergisinde yer almasını
istedikleri makaleleri journal@tuik.gov.tr adresine gönderebilirler


Eklenme Tarihi : 05-11-2021 13:41:46