E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Anasayfa

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUCUNA GÖRE YAPILACAK OLAN ASIL VE YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Özel yetenek sınavı sonucunda asıl olarak kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında, yedek olarak kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır. Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda adayların kayıt işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Açıklayıcı Bilgiler

1-      ÖSYM’nin web sayfasından alınacak olan sınav sonuç belgesi çıktısı.

2-      Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı lise diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet/Çıkış Belgesinin aslı,

3-      Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Kayıt esnasında Üniversitemiz yetkileri tarafından onaylanacaktır),

4-      12 adet 4.5x6 ebadında renkli fotoğraf, fotoğrafların arkasına ad-soyad, bölüm ve öğrenci numarası yazılması gerekmektedir.

5-      Web sayfamızda bulunan (http://ogidb.odu.edu.tr/index.php/posted/224) kayıt İçin gerekli evrakların (Doldurulup çıktı alınarak birim öğrenci işleri bürolarına teslim edilecektir.) eksiksiz olarak doldurulup özet çıktısı alınacaktır.

6-      Heyet Raporu (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu raporu)

7-      Erkek adaylar için askerlik durumunu belirten belge

 

 KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a)   Adayların kayıt için bizzat başvurmaları  gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b)   Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c)   Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

ç)   Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

d) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapmaya yetkilidir.

e)Adayların askerlikleri ile ilgili sorunları için Askerlik Şubelerine, Yurt ve Kredi konusunda ayrıntılı bilgi için ise Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı