Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

İdari Personel
Mehmet Yücel DEMİRBAŞ  Yüksekokul Sekreteri
Betül DALKIRAN   Satın Alma - Döner Sermaye
Muzaffer AYDOĞAN Evrak Kayıt - Öğrenci İşleri - Taşınır Kayıt   
Hakan ÇELİK Evrak Kayıt - Yazı İşleri - Bölümler Sekreterliği - Personel İşleri
Akif KAYA  Tahakkuk
K.Göksel OLTULU  Müdürlük Özel Kalem
Hüseyin BOLAT Teknisyen

Ekleme tarihi: 03-12-2018 13:12:28 Güncellenme tarihi: 28-11-2019 14:35:03