Hızlı Erişim

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür DİNÇER ile Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı öğrencileri Tuğba YAYLA ve Zübeyde ŞENEL ÇAKIR, Antalya'da düzenlenen 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunum yapmışlardır.

Yüksekokulumuz Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür DİNÇER ve Sağlık Bilimleri Enstisüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilimdalı öğrencileri Tuğba YAYLA "Sedanter Bayanlarda Step Aerobik Egzerizlerinin Kor Stabilizasyonuna Etkisi" başlıklı çalışmasını, Zübeyde ŞENEL ÇAKIR "Beden eğitimi ve Spor Okullarına Hazırlık Kursuna Katılan Öğrencilerin Solunum Fonksiyonlarının ve Kazanma Başarısının Antrenmanla Oluşan Etkisinin İncelenmesi" başlıklı çalışmasını Antalya'da düzenlenen 16.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunum yapmışlardır.


Eklenme Tarihi : 04-12-2018 07:47:05